O nás

Proč se scházíme?
Protože chceme umět fotografovat lépe než ostatní.

Seznamujeme se s technickými pojmy, učíme se správě zacházet s technikou. Nejen s fotoaparátem, ale poznáváme další příslušenství.

Zajímá nás ale nejen technická, ale i kompoziční stránka věci. Věnujeme se jednotlivým fotografickým žánrům, vysvětlujeme si základní kompoziční pravidla, práci se světlem, barvou, perspektivou, prostorem, liniemi a ostatními prvky.

Učíme se vyvarovat chyb, které spočívají v nesprávném používání techniky anebo v nerozvinutém fotografickém vidění.

A pochopitelně se také zajímáme o úpravu obrázků v počítači a prezentaci svých děl.

Scházíme se už třetím rokem v Domě dětí a mládeže, Příbram IV, Pod Šachtami 294,
vždy každý čtvrtek od 16:00 – 17:30.
Přijít mezi nás může každý zájemce o fotografování, nejlépe od 10 – 15 let.